نظرسنجی


به سامانه نظرسنجی واز خوش آمدید

از شرکت‌هایی که در فرایند عارضه یابی مشارکت داشته اند دعوت می شود تا ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات یاری کنند.

 

این نظرسنجی حاوی 5 سوال است.