درگاه دریافت تجربیات موفق بهره وری


شرکت های حاضر در مسابقه تجربیات موفق بهره وری از طریق این درگاه می توانند پروژه ها و تجربیات موفق خود را برای داوری به دبیرخانه ارسال کنند

به درگاه دریافت تجربیات موفق بهره وری خوش آمدید

این نظرسنجی حاوی 31 سوال است.