کمپین نظرسنجی در مورد اپراتور تلفن همراه


نشریه رتبه در نظر دارد تا در شماره پاییز خود نتایج نظرسنجی مردمی در مورد اپراتورهای تلفن همراه را منتشر نماید.

خواهشمند است با حضور در این طرح ما را یاری نمایید.

Rotbehonline.ir

این نظرسنجی حاوی 8 سوال است.